Projeler

   Projeler

PROJE ADI

SOSYO EKONOMİK KALKINMA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR MESLEKİ EĞİTİM MODELİ

 BAŞVURU YAPILAN PROGRAM

TANAP SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP)

DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği

ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

 PROJE ÖZETİ

Proje kapsamında Sivas merkezli bir proje ofisi ve mesleki eğitim merkezi kurulacak olup proje çalışmaları Sivas, Kırşehir ve Yozgat illerine yönelik olacaktır. Proje kapsamında öncelikli olarak dezavantajlı gruplar hedef kitle olarak belirlenmiştir.

İnsan kaynakları faaliyetleri kapsamında Kurumsal Strateji Uzmanı, Eğitim ve Kapasite Geliştirme Uzmanı ile İşgücü Piyasası Analisti pozisyonları için üç personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Proje ekibi KSKDER Yönetim Kurulu ile proje iştirakçilerinden birer temsilciden oluşacaktır.

Proje kapsamında oluşturulacak Mesleki Eğitim Merkezi’nin, faaliyetlerini güçlü bir alt yapı ile yürütmesi ve ulusal çapta bir örnek teşkil edebilmesi için, bilimsel seviyesi yüksek, araştırma ve inceleme, mevcut durum tespitlerine dayanan bir Mesleki Eğitim Modeli hazırlanacaktır. Yapılacak çalışmalar sonucunda Mesleki Eğitim Merkezi Stratejik Planı, İletişim ve Tanıtım Stratejileri Planı, İşgücü Piyasası Mevcut Durum Analizi Raporu, Yönetişim Planı gibi raporlar oluşturulacaktır. Tüm bu raporlar Mesleki Eğitim Modeli’nin oluşturulmasında bir veri teşkil edecektir.

Proje kapsamında belirlencek beş eğitim başlığına yönelik olarak pilot uygulama gerçekleştirilecek olup, bu başlıklar doğrultusunda eğitim içerikleri geliştirilecek, eğitim kitapları oluşturulup bastırılacak ve bölgedeki katılımcılar ile birlikte eğitimler gerçekleştirilecektir.

Görünürlük faaliyetleri kapsamında kurumsal kimlik dokümanları ile birlikte projenin ve mesleki eğitim merkezinin web siteleri oluşturulacaktır. Ayrıca proje çalışmalarında kullanılmak üzere afiş, broşür, roll-up, kırlangıç flama gibi görsel dokümanlar da hazırlanacaktır.

 PROJE BÜTÇESİ

1.443.168,92 TL (TANAP katkısı 1.371.010,47 TL / Hibe oranı %95 )

 UYGULAMA YAPILACAK ŞEHİRLER

Sivas, Kırşehir, Yozgat

 HEDEF KİTLE

Sivas, Kırşehir ve Yozgat ilinde yaşayan gençler, kadınlar ve engelliler

 PROJE GENEL HEDEFİ

Tarım bazlı bölgesel sosyo ekonomik kalkınma sürecinde etkin rol oynayacak mesleki eğitim modelinin oluşturulması

PROJE ÖZEL HEDEFLERİ

·         Tarım sektörüne kalifiye insan gücü sağlanması

·         Sivas, Kırşehir ve Yozgat’taki köy ve kasabalarda sosyo ekonomik kalkınmanın desteklenmesi

·         Bölgedeki mesleki eğitim merkezi kapasitesinin artırılması

·         Tarım sektörü mesleki eğitim branşlarının belirlenmesi ve pilot uygulama yapılması

·         Sürdürülebilir tarım uygulamaları konusundaki bilincin artırılması

·         Genç, engelli ve kadınlara yönelik mentörlük/kişisel gelişim hizmeti sağlanması

 PROJE SÜRESİ

12 Ay

 PROJE ANA FAALİYETLERİ

A.HAZIRLIK FAALİYETLERİ

B.STRATEJİ FAALİYETLERİ

C.MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ FAALİYETLERİ

D.SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PLATFORMU FAALİYETLERİ

E.GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ

Copyrigt © 2017 KSKDER.ORG ®