Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım yönetmelikleri kapsamında yetkilendirilmiş ve faaliyetlerini bu kapsamda sürdüren kuruluşlar olarak yapılan görüşme ve çalışmalarımız sonucunda yedi tüzel kişilikten oluşan gönüllü kurucular ile İzmir merkezli Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneğimizin kuruluş onayını 2016 yılının Mayıs ayı itibariyle almış bulunmaktayız. Kuruluşumuzun ardından tamamı tüzel kişiliğe sahip üyelerimiz ile birlikte 2016 yılı Kasım ayında ilk Genel Kurul Toplantımızı, 2021 yılının Mart ayında ise 3. Olağan Genel Kurul Toplantımızı gerçekleştirdik.
KSKDER olarak paydaş kuruluşlarımız ve üyelerimiz ile birlikte sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımız kuruluşumuz sonrasında oluşturduğumuz ve sürekli olarak geliştirilen ve güncellenen Stratejik Yol Haritamız çerçevesinde yürütülmektedir.