Vizyon

Türkiye’de tarımsal ürün sertifikasyonunda referans kuruluş olarak; Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarının yetkinliklerini ve sürekli gelişimini sağlamak, sürdürülebilir tarım için yasal düzenlemelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, sertifikalı tarımsal ürün bilincinin arttırılmasını sağlamak.

Misyon

Tarımsal üretimden elde edilen ürünlerin, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesine ve Türkiye’nin sürdürülebilir tarım politikasına yön verecek faaliyetlere katkı sağlamak.