İTU – Yıllık Değerlendirme Toplantısı

İYİ TARIM UYGULAMALARI KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı ve İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Yıllık Değerlendirme Toplantısı 14-16 Mart 2018 tarihleri arasında “T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı” ve Derneğimiz işbirliği ile İzmir Çeşme Ilıca Otel’de gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışmalara T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının temsilcileri katılım göstermiştir.

14-15 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşen çalıştayda grup sertifikasyonu, İTU sertifikalı ürünlerin pazarlanması konularında yaşanan sorunlar, çözüm yolları ve İTU kontrol ve sertifikasyonunun kademeli bir modelle uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapılmıştır. Çalıştayın ardından 16 Mart 2018 tarihinde Bakanlık ve kontrol ve sertifikasyon kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile İyi Tarım Uygulamaları Yıllık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Çalıştayın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından genel bilgilendirme ve metodoloji sunumu yapılmıştır. Metodoloji sunumunda Sorun Analizi ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılarak katılımcılardan sektörün sorunlarını belirlemeleri ve her bir sorun başlığına ilişkin kök nedenler ile birlikte bu kök nedenleri ortadan kaldıracak çözüm önerilerini tespit etmeleri istenmiştir. Ardından “Grup Sertifikasyonu”, “İTU Kademeli Sertifikasyona Geçiş” ve “İTU Sertifikalı Ürünlerin Pazarlaması” olmak üzere üç gruba ayrılan katılımcılar ilgili konu başlıkları kapsamında sektörün sorunları, bu sorunlara ilişkin kök nedenleri ve çözüm önerilerini belirlemek üzere çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Çalıştayın son gününde gruplar gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili sonuç raporlarını tüm katılımcılara sunmuşlardır. Çalıştay genel değerlendirmenin ardından tamamlanmıştır.