YOL HARİTASI ÇALIŞTAYIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

KSKDER olarak, sektör sorunları ve çözüm önerileri çerçevesinde KSKDER’in yol haritasını ve stratejik planını oluşturmak üzere üyelerimiz ile birlikte tüm sektör kuruluşlarının davet edildiği KSKDER Yol Haritası Çalıştayı’nı 5 Ocak 2017 Perşembe günü aşağıdaki gündem kapsamında İzmir Kaya Prestige Otel’de gerçekleştirdik.
·         İTU – Organik Sektör Mevcut Durum Analizi Sunumu
·         Sektör Sorun Analizi
o   Mevzuat – Rekabet – İnsan Kaynakları – Paydaşlar
·         KSKDER Misyon, Vizyon ve Değerlerinin Belirlenmesi
·         KSKDER Stratejik Amaç ve Önceliklerinin Belirlenmesi
·         KSKDER Yol Haritasının Belirlenmesi
o   İlk 100 gün ve 2017-2018 Faaliyet Planı
o   Komisyon ve Çalışma Gruplarının Belirlenmesi
Çalıştayda gerçekleştirilen çalışmalar, firma temsilcilerinin görüş ve önerileri kapsamında KSKDER 2017-2018 Yol Haritası aşağıdaki üç ana başlık altında toplanarak detaylandırılmıştır.
Çalıştay, genel değerlendirmenin yapıldığı son bölümün ardından tamamlanmıştır.